Gallery Casa Holiday
Gallery Casa Holiday

Cruise-SouthChinaSea-2016

1881 Heritage

2016-12-21

Peking Rd

2016-12-21

Room View

2016-12-21

Snowman

2016-12-21

Victoria Harbor - #1

2016-12-21

Victoria Harbor - #2

2016-12-21

Victoria Harbor - #3

2016-12-21

Victoria Harbor - #4

2016-12-21

Amusement Park

2016-12-22

Apartment Blocks

2016-12-22

Hong Kong Island - #1

2016-12-22

Hong Kong Island - #2

2016-12-22

Kowloon

2016-12-22

Room View

2016-12-22

Santa Claus

2016-12-22

Hong Kong Island - #3

2016-12-23

On Board

2016-12-23

Cabin Christmas

2016-12-25

Chan May - #1

2016-12-25

Chan May - #2

2016-12-25

Chan May - #3

2016-12-25

Chan May - #4

2016-12-25

Chan May Passport Control - #1

2016-12-25

Chan May Passport Control - #2

2016-12-25

Chan May Passport Control - #3

2016-12-25

Da Nang Beach

2016-12-25

Da Nang Scouters

2016-12-25

Hoi An Cau An Hoi Bridge

2016-12-25

Hoi An Cau Quang Truong Bridge

2016-12-25

Hoi An Chua Cau

2016-12-25

Hoi An Thu Bon River - #1

2016-12-25

Hoi An Thu Bon River - #2

2016-12-25

Hoi An Vietnam - #1

2016-12-25

Hoi An Vietnam - #2

2016-12-25

Hoi An Vietnam - #3

2016-12-25

Hoi An Vietnam - #4

2016-12-25

Hoi An Vietnam - #5

2016-12-25

Hoi An Vietnam - #6

2016-12-25

South China Sea

2016-12-25

South China Sea Sunset

2016-12-25

Cruise Ship Pool

2016-12-27

Song Thi Vai River

2016-12-27

Drive To Saigon - #01

2016-12-28

Drive To Saigon - #02

2016-12-28

Saigon - #1

2016-12-28

Saigon - #2

2016-12-28

Saigon - #3

2016-12-28

Saigon - #4

2016-12-28

Saigon - #5

2016-12-28

Saigon - #6

2016-12-28

Saigon - #7

2016-12-28

Saigon - #8

2016-12-28

Saigon - #9

2016-12-28

Fish Preparation

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #01

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #02

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #03

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #04

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #05

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #06

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #07

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #08

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #09

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #10

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #11

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #13

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #14

2016-12-31

Grand Palace Bangkok - #15

2016-12-31

Shrine

2016-12-31

Pattaya Beach Thailand - #1

2017-01-01

Pattaya Beach Thailand - #2

2017-01-01

Pattaya Beach Thailand - #3

2017-01-01

Pattaya Beach Thailand - #4

2017-01-01

Pattaya Beach Thailand - #5

2017-01-01

Pattaya Beach Thailand - #6

2017-01-01

Towel Monkey

2017-01-02

Ship Exhaust

2017-01-03

South China Sea - #1

2017-01-03

South China Sea - #2

2017-01-03

South China Sea - #3

2017-01-03

South China Sea - #4

2017-01-03

Singapore Strait

2017-01-04

Flora - #1

2017-01-05

Flora - #2

2017-01-05

Flora - #3

2017-01-05

Flora - #4

2017-01-05

Flora - #5

2017-01-05

Flora - #6

2017-01-05

Fullerton Hotel

2017-01-05

Fullerton Pool - #1

2017-01-05

Fullerton Pool - #2

2017-01-05

Fullerton Pool - #3

2017-01-05

Fullerton View - #1

2017-01-05

Fullerton View - #2

2017-01-05

Fullerton View - #3

2017-01-05

Fullerton View - #4

2017-01-05

Fullerton View - #5

2017-01-05

Singapore River - #1

2017-01-05

Singapore River - #2

2017-01-05

Singapore River - #3

2017-01-05

Singapore River - #4

2017-01-05

Singapore River - #5

2017-01-05

Snake - #1

2017-01-05

Snake - #2

2017-01-05

Sphere

2017-01-05

Supreme Court Building

2017-01-05